مقاله های دانش آموزان

مهدی سعادتی

سنسور(sensor)

معمولا در دوربین‌های مناسب افراد تازه کار، از سنسورهای APS-C استفاده می شود؛ همان طور که انتظار داشتیم در این ۴ دوربین هم از این

مطالعه کامل

دانش پژوهان در فضای مجازی